Sikkerhetsrådgiving - Sårbarhetsvurdering løsepengevirus

Arbeidssted

Åpent

Arbeidsgiver

Digdir

Arbeidstype

Fulltid

Søknadsfrist

Beskrivelse

Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for drift, utvikling og forvaltning av en rekke nasjonale fellesløsninger.

Digitaliseringsdirektoratet ønsker å gjennomføre en sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning av infrastruktur knyttet til utvikling, drift og forvaltning av våre nasjonale fellesløsninger. Avhengig av driftsmodellen til fellesløsningene vil arbeidet også omfatte kartlegging hos ekstern drifts- og forvaltningsleverandører.

Kompetansekrav

Oppdraget gjelder:

  • Ekstern sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning gjennomført

  • Tiltak for å redusere sårbarheter identifisert

  • Tiltakene samt anbefalinger prioritert

Opsjon: Verifikasjon at påviste, vesentlige sårbarheter er lukket

Oppdraget skal ende i en rapport med forslag til tiltak som kan legges fram til ledelsen. De ønsker en rapport på norsk.