Konsulentbistand til eID-området - Digdir

Arbeidssted

Hjemmekontor

Arbeidsgiver

DigDir

Arbeidstype

Fulltid

Søknadsfrist

Beskrivelse

Digdirs eID-tjenester skal i løpet av perioden 2021-23 flyttes til sky. I den forbindelse er det behov for å skrive om komponentene som enten er en integrert del av dagens system for aktivitetslogging, eller som på andre måter er avhengige av systemet, slik at de kan kjøre på en ny plattform i privat/offentlig sky. Dette omfatter omskriving til ny leveransepipeline, nye krav til beskyttelse av personopplysninger, “containerisering” og tilpasninger til nye støtteverktøy.

Bistanden gjelder utvikling av nytt system for aktivitetslogging og statistikk og støttesystemer. Det er behov for 2 konsulenter.

Kompetansekrav

  • Full-stack Java-utvikling

  • Søk og indeksering (fortrinnsvis erfaring med Elasticsearch)

  • Database

  • Skyteknologi