Konsulent til utvikling i prosjekt KNEIK

Arbeidssted

Trondheim eller remote

Arbeidsgiver

Helsedirektoratet

Arbeidstype

Fulltid

Søknadsfrist

Beskrivelse

Prosjektets mål er å etablere en løsning som understøtter prosesser for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker, og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må man i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.

Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med etablerte informasjonsarkitekturer, grensesnitt, standarder og arbeidsprosesser. Prosjektet vil bære preg av produktutvikling, og det vil i starten være behov for Lean Startup tilnærming så man er relativt sikker på at man treffer med løsningene sine.
Prosjektet har også svært mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

Kompetansekrav

Til dette arbeidet har H.dir behov for 2 utviklere. H.dir ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Ønskelig med fullstackerfaring dvs. backend- og frontend.

H.dir skal etablere løsningen både i et omprem miljø og i Azure, så erfaring med begge deler er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper.

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til avklaringssamtale.

Siden H.dir har åpnet for remote arbeid legges det vekt på selvstendighet og gode kommunikasjonsegenskaper. Det legges opp til at en representant er fysisk til stede i Trondheim om lag en gang i måneden, som regel dagsopphold.