Devops ansvarlig i avdeling helseregistre

Arbeidssted

Trondheim eller remote

Arbeidsgiver

Helsedirektoratet

Arbeidstype

Fulltid

Søknadsfrist

Beskrivelse

Prosjektets mål er å etablere en løsning som understøtter prosesser for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker, og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.

Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med etablerte informasjonsarkitekturer, grensesnitt, standarder og arbeidsprosesser.

Prosjektet har også svært mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

Prosjektet må også etablere gode utviklings og applikasjonsdriftsprosesser, og ser derfor etter en person som kan påta seg en rolle som Devops ansvarlig og støtte teamet med gode miljø, bygg og deploy rutiner og oppsett av cluster og parallellprosesseringsløsninger.

Kompetansekrav

  • 3 års erfaring med Azure Devops

  • Min. 3 års erfaring med Azure devops pipelines eller andre build-pipelines

  • Min. 3 års erfaring med IaC løsninger slik som ARM templates, Terraform, Pulumi eller andre.

  • Min 3 års erfaring med docker

  • Min 3 års erfaring med Kubernetes, oppsett og drift.

  • Min 3 års erfaring med kodeanalyseverktøy slik som SonarCube etc.

  • Min 3 års erfaring med verktøy for avhengigshetsanalyse slik som Snyk, Whitelabel, etc.

  • Min 3 års erfaring med informasjonssikkerhet, forvaltning av hemmeligheter og nøkler, autentisering og autorisering